O nas

 

Stowarzyszenie Transformator Kultury w swojej działalności skupia się na:

  • promocji oraz  organizacji  wolontariatu zarówno krótko jak i długo terminowego;
  • aktywizacji osób starszych;
  • organizacji wymian młodzieżowych, wycieczek, rajdów turystycznych i krajoznawczych;
  • działaniach z zakresu doradztwa dla osób chcących założyć organizacje pozarządową:
  • organizacji szkoleń mających na celu podniesienie kompetencji zawodowych;
  • animacji czasu wolnego dla dzieci, młodzieży i dorosłych ze szczególnym uwzględnieniem osób ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym;
  • nawiązywaniu współpracy z organizacjami pozarządowymi z zagranicy; tworzeniu i wspieraniu grup dziecięcych i młodzieżowych mających na celu zwiększenie ich aktywności w regionie, kraju i w Europie czy wreszcie na wspieraniu inicjatyw kulturalnych w małych miejscowościach i na wsiach.

Ponad to w ramach naszej organizacji działamy na polu szeroko rozumianej kultury, co obejmuje zarówno jej promocje jak i ochronę dziedzictwa kulturowego.

 

Idea założenia Stowarzyszenia Transformator Kultury pojawiła się jako efekt  pracy jego członków w instytucjach kultury na terenie Dolnego Śląska, jak: muzeach miejscach pamięci czy  organizacjach pozarządowych.

Wnioski z odbytego przez nas programu były proste: nie możemy i nie chcemy zaprzepaścić efektów naszej wspólnej pracy i grupy, która świetnie ze sobą współpracuje. Idea + 15 osób = Stowarzyszenie Transformator Kultury. Tym nie mniej jednak droga od założenia do realizacji nie była prosta, ale efekt był warty zachodu. Założona przez nas organizacja ma na celem zmianę otaczającego nas świata. Przenośnia zawarta w nazwie rozumiana jest, jako transformacja- zmiana dotychczasowych złych norm szczególnie w dziedzinie szeroko rozumianej kultury, ale także wolontariatu i podejścia do niego w Polsce czy pomocy ludziom zagrożonym wykluczeniem bądź wykluczonym społecznie.

Chcielibyśmy propagować podejście do kultury, jako drogi/toru, która staje się integralną częścią życia zwykłych ludzi wpływa na ich myślenie o świecie i innych, otwiera horyzonty i pokazuje nowe możliwości.

DOKUMENTY DO POBRANIA: