KontaktSTOWARZYSZENIE

TRANSFORMATOR KULTURY

UL. GARNCARSKA 12/1

59-170 PRZEMKÓW

nr konta bankowego : BZ WBK  75 1090 2529 0000 0001 1334 5086

 

e-mail : biuro@transformatorkultury.org.pl
tel.: 606 – 181 – 726

 

NUMER KRS: 0000344910;

NIP: 5020093326;

REGON: 021143134