Archive for the ‘news’ Category

Nowy projekt – Odziedziczone historie zapisane w miejscach

Zapraszamy wszystkich do zapoznania się z nowym projektem „Odziedziczone historie zapisane w miejscach”, którego matką jest Stowarzyszenie Transformator Kultury.
http://tkultury.ncse.pl/2012/03/odziedziczone-historie-zapisane-w-miejscach/

www.odziedziczonehistorie.pl

 

Fundusz Stypendialny


Otrzymaliśmy zgodę od Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zgodę na przeprowadzenie ogólnopolskiej zbiórki publicznej na stworzenie Funduszu Stypendialnego „Młodym na start”.  Oficjalnie, zatem rozpoczynamy działanie Funduszu zachęcamy do aktywnego włączenia się do współtworzenia go z nami!

Więcej na : www.fundusz.transformatorkultury.org.pl

 

Żywcem w Afryce – powrót z wyprawy

Nasi strudzeni wędrowcy realizujący projekt „Żywcem w Afryce” wrócili do kraju cali i zdrowi! Zachęcamy do studiowania fotografii na stronie projektu i ich profilu na facebooku.
http://zywcemwafryce.wordpress.com/

 

Fundusz Stypendialny – Młodym na Start

Rusza nasz kolejny projekt, w ramach, którego tworzyć będziemy Fundusz StypendialnyMłodym na Start”. Chcemy pomomagać zdolnej młodzieży w rozwijaniu jej pasji i zainteresowań. Nie będziemy nagradzać za dobre wyniki w nauce, a wspierać kreatywność, pomysłowość i przedsiębiorczość młodzieży. Fundusz chcemy stworzyć dzięki ofiarności darczyńców, którym stać się możesz również Ty! Więcej informacji już wkrótce w zakładce projekty. Obecnie czekamy na zgodę z Ministerstwa Spaw Wewnętrznych i Administracji na przeprowadzenie ogólnopolskiej zbiórki publicznej. Trzymajcie za nas kciuki, aby Minister był łaskawy.

 

 

Relacja – Niepotrzebnych rzeczy i ludzi nie ma

 Zapraszamy do zapoznania się z relacją z imprezy „Niepotrzebnych rzeczy i ludzi nie ma, która odbyła sie 17 czerwca we Lwowie.

Niepotrzebnych rzeczy i ludzi nie ma”

17 czerwca br. we Lwowie (Ukraina) odbyło się niecodzienne wydarzenie. Ponad 50 wolontariuszy (pośród nich przedstawiciele naszego Transformatora Kultury) udowodniło po raz kolejny, że „niepotrzebnych rzeczy nie ma”, a ubranie z second handów (czy lepiej lumpeksów) nie tylko można użyć jeszcze raz, ale przede wszystkim zaaranżować je w interesujący i kreatywny sposób. Ponad 2 godzinny show podzielony był na 12 części – ubrania każdej z nich odwoływały się do innego stylu i czasu. Do najciekawszych kolekcji należały: „Lwów – maleńki Paryż”, „styl disco”, „moda na czarne”, „korowód”, „na ludowo” oraz prezentacja sukien ślubnych. Jednak głównym celem zebrania publiczności Lwowa nie była tylko prezentacja ubrań (z reguły już niepotrzebnych) ale przede wszystkim solidarność z osobami bezdomnymi (w myśl wspomnianej zasady, że niepotrzebnych rzeczy tak jak ludzi nie ma). W przerwach pokazu omówiona została sytuacja osób bezdomnych na Ukrainie, działalność wspólnoty Oselya-Emaus (głównego organizatora wydarzenia) oraz możliwości pracy wolontariackiej na Ukrainie i zagranicą (ta część prowadzona była przez ukraińskie NGO „Svit-Ukraine”. Dodajmy do tego, że pokaz odbył się w uroczym zakątku centrum Lwowa – dziedzińcu Muzeum Idei. Sukces wydarzenia – duża ilość wolontariuszy oraz zainteresowanie ze strony mediów spowodowały, że za rok na pewno wydarzenie zostanie powtórzone. Polscy wolontariusze mogą czuć się zaproszeni!

 

Rozwój ekonomii społecznej w woj. łódzkim

 Zapraszamy na kolejne warsztaty w ramach projektu „Rozwój ekonomii społecznej w woj. łódzkim”. Tym razem zajmiemy się tematem przygotowania i realizacji międzynarodowych spotkań młodzieżowych. Warsztaty adresowane są w szczególności do osób pracujących z młodzieżą. Więcej informacji w zakładce szkolenia i warsztaty. Zachęcamy do udziału!

 

Żywcem w Afryce

Projekt „Żywcem w Afryce” stał się tak sławny, że aż Gazeta Wyborcza się na ten temat rozpisuje. Zapraszamy do lektury i do wspierania żywcowej wyprawy (najlepiej materialnie)  !!!

http://bielskobiala.gazeta.pl/bielskobiala/1,88025,9764845,Zywieckie_holubce_wyruszaja_na_sawanne.html

 

Jesteśmy na facebooku!

Jesteśmy na facebooku!  Polubcie nas :)

http://www.facebook.com/home.php#!/pages/Stowarzyszenie-Transformator-Kultury/215211565175533

 

Rozwój ekonomii społecznej w woj. łódzkim

Rusza nowy projekty Transformatora Kultury pt.: „Rozwój ekonomii społecznej w woj. łódzkim”. Zespół Transformatora zaplanował i właśnie jest w trakcie realizacji cyklu szkoleń z zakresu zakładania oraz prowadzenia podmiotu ekonomii społecznej. Działanie to jest w dużej części finansowane przez Organizację, uczestnicy płacą za nie jedyne 90 zł. Na zajęciach będą poruszane kwestie: podstaw prawnych działania NGO-sów w Polsce, procedury rejestracji, pisania statutu, szukania źródeł finansowani działań organizacji itd.

Zapraszamy do udziału

„Rozwój ekonomii społecznej w województwie łódzkim”

                                             

                                                 Czas realizacji: kwiecień – październik 2011

                 Cel: pomoc w zakładaniu i wspieranie świeżo powstałych podmiotów ekonomi społecznej w

woj. łódzkim. W tym promocja dobrych praktyk i doświadczeń organizacji z woj. dolnośląskiego w woj. łódzkim.  Współpraca wewnątrz sektorowa.

                 Miejsce realizacji:  woj. łódzkie.

 

Opis projektu:

Z badań przeprowadzonych przez Stowarzyszenie Klon/Jawor dotyczących liczby zarejestrowanych organizacji w poszczególnych województwach w przeliczeniu na 10 tyś mieszkańców. Wynika, że: najwięcej organizacji jest w mazowieckim- 22 organizacje na 10 tyś. mieszkańców, najmniej zaś na Śląsku- 13 organizacji. Jeśli zerkniemy na wyniki dla województwa łódzkiego też nie są one satysfakcjonujący jedynie 15 organizacji na 10 tyś. mieszkańców. W związku z przytoczonymi wynikami nasuwa się jedno pytanie: Dlaczego w województwie łódzkim tak mało funkcjonuje organizacji pozarządowych?

Odpowiedzi na to pytanie jest zapewne wiele, jednak chcielibyśmy wskazać na jedną z bardziej istotnych. Wiele osób chciałoby działać w sferze NGO lub nawet założyć taki podmiot, ale nie posiadają wystarczającej wiedzy odnośnie tego, jak założyć stowarzyszenie czy fundację. Bądź inaczej nie wiedzą jak wiele możliwości daje współtworzenie tego typu podmiotu, nie tylko dla bezpośrednio zaangażowanych, ale społeczności w ramach której on działa.

Wielu Łodzian narzeka na złą sytuację w mieście i całym województwie. Wśród najczęściej wysuwanych zarzutów pojawiają się takie mówiące o małej ilości wydarzeń społeczno-kulturowych w mieście, problemów z alkoholizmem czy braku zorganizowanych zajęć w mieście dla dzieci i młodzieży. Wypowiedzi te wskazuje na nie wydolność władz miasta, ale również i samej społeczności, która przecież oprócz wysuwania żądań może sama włączyć się aktywnie w życie miasta i zadać o te jego obszary, o których władze zapominają. Jednym z mechanizmów, który może dopomóc w tej kwestii jest właśnie działalność organizacji pozarządowych w mieście. Organizacji współtworzonych przez ludzi  wywodzących się bezpośrednio z łódzkich środowisk więc znających ich realia, potrzeby i problemy, a przez to i mogących w łatwy sposób im zaradzić.

Mała ilość NGO-sów w łódzkim była impulsem dla dolnośląskiej organizacji Transformator Kultury właśnie na realizacji tutaj warsztatów z zakresu „Podstawy prawnych zakładania organizacji pozarządowych”. Zespół Transformatora podczas cyklu szkoleń chce się podzielić swoją wiedzą i doświadczeniem odnośnie zakładania a następnie rozpoczęcia działalności nowego podmiotu ekonomii społecznej.

 

Jesteś potrzebny społeczeństwu – fotorelacja

Już po wymianie „Jesteś potrzebny społeczeństwu” . Zapraszamy do galerii zdjęć