Archive for the ‘news’ Category

1 % dla Stowarzyszenia Transformator Kultury po raz kolejny.

W tym roku także można oddać swój 1%  podatku na

STOWARZYSZENIE TRANSFORMATOR KULTURY.

Zachęcamy wszystkich, dla  których nasze działania są bliskie na oddawanie na nas swojego 1%

To nic nie kosztuje, a jest dla nas wielkim wsparciem!  Pieniądze jakie zbierzemy przekażemy na realizacje naszych pomysłów, w tym: wymian międzynarodowych,  spotkań oraz warsztatów poruszających tematy społecznie ważne.

NUMER KRS0000 404 812

WAŻNE: Należy także podać w rozliczeniu również cel szczegółowy-   TRANSFORMATOR KULTURY

W tym roku wpisujemy nowy inny  numer KRS.

 

Nowe działania, nowe pomysły.

Stowarzyszenie Transformator Kultury otrzymało grant z programu Erazmus + na realizację wymiany młodzieżowej. Więcej o tym przyjemnym fakcie będziemy pisać na naszej stronie internetowej.

 

1 % dla Stowarzyszenia Transformator Kultury

W tym roku można oddać swój 1%  podatku na

STOWARZYSZENIE TRANSFORMATOR KULTURY.

Zachęcamy wszystkich, dla  których nasze działania są bliskie na oddawanie na nas swojego 1%

To nic nie kosztuje, a jest dla nas wielkim wsparciem!  Pieniądze jakie zbierzemy przekażemy na realizacje naszych pomysłów, w tym: wymian międzynarodowych,  spotkań oraz warsztatów poruszających tematy społecznie ważne.

NUMER KRS :  0000215720

WAŻNE: Należy także podać w rozliczeniu również cel szczegółowy-   TRANSFORMATOR KULTURY

 

Szykujemy się do nowego projektu

Z najnowszych wieści ze Stowarzyszenia. Właśnie powstaje nowy projekt wymiany międzynarodowej, tym razem w partnerstwie polsko-ukraińśko-białoruskim. A bliżej – działanie dotyczyć będzie społeczeństwa obywatelskiego i znaczenia jaki przypisujemy temu zjawisku we wszystkich krajach uczestniczących w spotkaniu.  Efektem naszych działań będzie stworzenie materiału audio i vide, który na pewno będziecie mogli obejrzeć na naszej stronie internetowej.

 

Projekt powstaje we współpracy z naszych sprawdzonym białoruskim partnerem Centrum Edukacji „POST” i nowym partnerem z Ukrainy – Bractwem Studenckim ze Lwowa.  Planujemy realizować projekt na wiosnę 2014r.

Jeśli temat społeczeństwa obywatelskiego nie jest Ci obojętnym to zapraszamy do współpracy, piszcie: biuro@transformatorkultury.org.pl

 

 

Zdjęcia ze spotkania zamykającego projekt „Młodzi na strat!”

Po wielu miesiącach pracy udało się grupie zrealizować swój cel – informator dot. wolontariatu we Wrocławiu. Zawiera on gotowe propozycje dla potencjalnych wolontariuszy. Z publikacji można dowiedzieć się nie tylko, gdzie można odbyć wolontariat, co konkretnie organizacje oferują wolontariuszką i czego od nich wymagają. Projekt okazał się prawdziwą „szkołą życia” dla grupy inicjatywnej miały okazję sprawdzić się w roli trenerek czy organizatorek projektów społecznych.

Jeśli jesteś zainteresowany nasza publikacją, to zachęcamy do kontaktu z chęcią wyślemy Ci publikację.

 

 

 

 

Scenariusze stworzone na wymianie „Oczekiwnay gość – niechciany obywatel”

Chcielibyśmy podzielić się efektem finalnym naszego spotkania polsko-białoruskiego, które odbyło się w Karpaczu w marcu 2013r. Osiemnastu uczestników przez osiem dni uczestniczyło w warsztatach i spotkaniach dot. tematu migracji. Efektem finalnym spotkania było stworzenie własnych propozycji scenariuszy dot. tematu spotkania dla młodzieży z gimnazjum.

Tematem wszystkich prezentowanych warsztatów jest temat migracji i zagadnienia z nią związane w tym: kontakt międzykulturowy, wymiana międzykulturowa, różnice międzykulturowe, kwestie narodowościowe,  proces stereotypizacji we wzajemnych kontaktach międzynarodowych.

Publikujemy efekty naszej pracy, gdyż mamy nadzieję że będą one wykorzystywane przez innych trenerów i będą służyły młodzieży.

PLIK DO POBRANIA _ scenariusze wymiany

 

Spotkanie kończące projekt „ABC wolontriatu”

Już 5 czerwca 2013r. w samo południe, w Kinie Nowe Horyzonty przy ul. Kazimierza Wielkiego 19a-21, w sali nr 6 na pierwszym piętrze, odbędzie się zakończenie projektu „Młodzi na start”.

Uczestnicy podsumują kilkumiesięczny okres działań, kiedy mieli okazję poznać temat wolontariatu zarówno w teorii, jak i praktyce. Młodzież mogła sprawdzić się w roli ucznia, eksperta prowadzącego warsztaty i wreszcie badacza wrocławskich organizacji przyjaznych wolontariuszom

W trakcie spotkania organizatorzy zaprezentują efekt swoich działań, w tym wydaną publikację „ABC wolontariatu”, czyli wskazówkę, gdzie najlepiej spożytkować swój potencjał i zostać wolontariuszem we Wrocławiu. W drugiej części spotkania goście będą mieli szansę dowiedzieć się więcej o wolontariacie od przedstawicieli organizacji, m.in. Stowarzyszenia Nowe Horyzonty, Wrocławskiego Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych Sektor 3, Towarzystwa Edyty Stein i wielu innych.

 

 

 

Już po wymianie

Realizowana w dniach 10-17 marca 2013r. w Karpaczu wymiana finansowana w ramach programu „Młodzież w działaniu” „Oczekiwany gość niechciany obywatel” dobiegła końca.  Podczas całego czasu spotkania intensywnie pracowaliśmy nad tematem migracji. Wpierw sami zdobywając wiedzę dzięki warsztatom z zaproszonym trenerami, aby później przełożyć ją na język młodzieży i przygotować dla nich warsztaty.

Założenia udało się zrealizować w 100%.  Uczestnicy podzieliliśmy się na trzy grupy robocze, w ramach każdej grupy powstał jeden warsztat. Największym zainteresowaniem cieszył się temat kontaktu kulturowego, który jest bezpośrednią konsekwencją migracji i który poruszany był w każdym z warsztatów. Oprócz tego pojawił się temat stereotypów i odmienności kulturowej.

Warsztaty zostały zrealizowane 15  marca w Karpaczu w Gimnazjum im. Ratowników Górskich. Możliwe to było dzięki gościnności Pani Dyrektor oraz grona pedagogicznego, które przyjęło nas bardzo serdecznie. Każda z grup pracowała w innej klasie i miała 60 minut czasu na zrealizowanie przygotowany warsztat. Gimnazjaliści bardzo chętnie i z zainteresowaniem włączyli się w pracę warsztatową. Grupy prowadzące warsztaty były bardzo zadowolone z ich efektów, czyli plan został zrealizowany!

 Oprócz pracy nad warsztatami, podczas spotkania była okazja na: poznanie bliższe kultury polskiej i białoruskie z ich zwyczajami i tradycjami; rozmowy z kolegami z innego kraju na temat realiów życia w nim oraz weryfikację wyobrażeń na temat Polski i Białorusi przez uczestników.

Obecnie pracujemy nad przygotowaniem internetowej publikacji z opracowanymi scenariuszami zajęć, która już wkrótce pojawi się na naszej stronie internetowej.

 

„Młodzi na start” zespół w działniu

W dniach  22-24 luty odbyły się warsztaty z integracji i budowania grupy dla młodzieżowej grupy inicjatywnej z Wrocławia realizującej projekt „Młodzi na start”. Podczas dwudniowego spotkania była okazja raz jeszcze przedyskutować całość założenia projektu. Zastanowić się nad jego poszczególnymi elementami, podzielić go na konkretne działania i przyporządkować do nich cele.  Dziewczyny z grupy inicjatywnej świetnie poradził sobie z tym zadaniem. Podobnie jak z opracowaniem tematu wolontariatu, który jest kluczowy dla tego projektu. W grupie pracowaliśmy and stworzeniem naszej własnej definicji wolontariatu oraz planem warsztatów, który przybliżyłby młodzieży to zagadnienie w sposób przystępny i ciekawy. Działanie to było tym ważniejsze, że członkowie grupy inicjatywnej w ramach projektu sami wcielą się w trenerów i poprowadzą dla swoich rówieśników warsztaty dot. właśnie wolontariatu. O tym bliżej na stronie projektu: www.mlodzinastart.org

Oprócz pracy nad samym projektem była okazja aby członkinie grupy bliżej poznały siebie, swoje oczekiwania i obawy związane z projektem. Co jak sądzimy pozwoli tym sprawniej zrealizować projekt.

Warsztaty poprowadziła Marta Paluszek (członki Stowarzyszenia Transformator Kultury).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekt „Młodzi na star” jest realizowany w ramach Programu „Młodzież w dzianiu”. Opisywane warsztaty zrealizowane były w ramach działań statutowych Stowarzyszenia Transformator Kultury.

 

Spotkanie polsko-białoruskie „Oczekiwany gość, niechiany obywatel”

Spotkanie w Karpaczu już tuż tuż. Startujemy 10 marca i przez 8 dni będziemy pracować w międzynarodowym gronie nad materiały edukacyjnymi dla młodzież dot.migracji.  Udało się znaleźć chętne do współpracy lokalne szkoły Gimnazjum i Podstawówkę. Której Dyrektorki zgodziły się aby ich uczniowie wzięli udział w realizowanych przez nas warsztatach.    Za co oczywiście serdecznie dziękujemy.

Obecnie szukamy osób z Karpacza, które wystąpią w roli świadków czasu i opowiedzą o Karpaczu po 1945r. I tym samym uświetnią organizowaną dla uczestników w ramach projektu gry miejskiej. Spotkania ze świadkami czasu pozwolą spojrzeć na Karpacz, jako miasto stworzone przez imigrantów.

Więcej o przygotowaniach wkrótce.

 

Projekt jest finansowany z Komisji Europejskiej w ramach Programu „Młodzież w działaniu”.