Nowe działania, nowe pomysły.

Stowarzyszenie Transformator Kultury otrzymało grant z programu Erazmus + na realizację wymiany młodzieżowej. Więcej o tym przyjemnym fakcie będziemy pisać na naszej stronie internetowej.