„Młodzi na start” zespół w działniu

W dniach  22-24 luty odbyły się warsztaty z integracji i budowania grupy dla młodzieżowej grupy inicjatywnej z Wrocławia realizującej projekt „Młodzi na start”. Podczas dwudniowego spotkania była okazja raz jeszcze przedyskutować całość założenia projektu. Zastanowić się nad jego poszczególnymi elementami, podzielić go na konkretne działania i przyporządkować do nich cele.  Dziewczyny z grupy inicjatywnej świetnie poradził sobie z tym zadaniem. Podobnie jak z opracowaniem tematu wolontariatu, który jest kluczowy dla tego projektu. W grupie pracowaliśmy and stworzeniem naszej własnej definicji wolontariatu oraz planem warsztatów, który przybliżyłby młodzieży to zagadnienie w sposób przystępny i ciekawy. Działanie to było tym ważniejsze, że członkowie grupy inicjatywnej w ramach projektu sami wcielą się w trenerów i poprowadzą dla swoich rówieśników warsztaty dot. właśnie wolontariatu. O tym bliżej na stronie projektu: www.mlodzinastart.org

Oprócz pracy nad samym projektem była okazja aby członkinie grupy bliżej poznały siebie, swoje oczekiwania i obawy związane z projektem. Co jak sądzimy pozwoli tym sprawniej zrealizować projekt.

Warsztaty poprowadziła Marta Paluszek (członki Stowarzyszenia Transformator Kultury).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekt „Młodzi na star” jest realizowany w ramach Programu „Młodzież w dzianiu”. Opisywane warsztaty zrealizowane były w ramach działań statutowych Stowarzyszenia Transformator Kultury.