Już po wymianie

Realizowana w dniach 10-17 marca 2013r. w Karpaczu wymiana finansowana w ramach programu „Młodzież w działaniu” „Oczekiwany gość niechciany obywatel” dobiegła końca.  Podczas całego czasu spotkania intensywnie pracowaliśmy nad tematem migracji. Wpierw sami zdobywając wiedzę dzięki warsztatom z zaproszonym trenerami, aby później przełożyć ją na język młodzieży i przygotować dla nich warsztaty.

Założenia udało się zrealizować w 100%.  Uczestnicy podzieliliśmy się na trzy grupy robocze, w ramach każdej grupy powstał jeden warsztat. Największym zainteresowaniem cieszył się temat kontaktu kulturowego, który jest bezpośrednią konsekwencją migracji i który poruszany był w każdym z warsztatów. Oprócz tego pojawił się temat stereotypów i odmienności kulturowej.

Warsztaty zostały zrealizowane 15  marca w Karpaczu w Gimnazjum im. Ratowników Górskich. Możliwe to było dzięki gościnności Pani Dyrektor oraz grona pedagogicznego, które przyjęło nas bardzo serdecznie. Każda z grup pracowała w innej klasie i miała 60 minut czasu na zrealizowanie przygotowany warsztat. Gimnazjaliści bardzo chętnie i z zainteresowaniem włączyli się w pracę warsztatową. Grupy prowadzące warsztaty były bardzo zadowolone z ich efektów, czyli plan został zrealizowany!

 Oprócz pracy nad warsztatami, podczas spotkania była okazja na: poznanie bliższe kultury polskiej i białoruskie z ich zwyczajami i tradycjami; rozmowy z kolegami z innego kraju na temat realiów życia w nim oraz weryfikację wyobrażeń na temat Polski i Białorusi przez uczestników.

Obecnie pracujemy nad przygotowaniem internetowej publikacji z opracowanymi scenariuszami zajęć, która już wkrótce pojawi się na naszej stronie internetowej.