Młodzi na start, działają

Przy wsparciu Transformatora realizowany jest przez grupę inicjatywną z Wrocławia projekt o nazwie „Młodzi na start”. A poniżej kilka słów na temat działań.

Głównym celem projektu „Młodzi na start” jest zachęcenie młodzieży do działania poprzez branie udziału w różnego typu warsztatach oraz działalności w wolontariacie, co jest w stanie zapewnić im lepszą przyszłość. Projekt stwarza szansę na nabranie doświadczenia i świadomości jaka wiąże się z życiem zawodowym, pomaga rozwinąć i realizować pomysły młodzieży na terenie Wrocławia. Konkretne zajęcia i metody pracy są obserwowane przez koordynatora grupy.

Bieżące działania i efekty pracy można śledzić na stronie internetowej www.mlodzinastart.org

Projekt jest realizowany dzięki wsparciu finansowemu Komisji Europejskiej w ramach programu „Młodzież w działaniu”.