Poszukiwane osoby na wymianę międzynarodową w Czerniowcach na Ukrainie

POSZUKIWANE OSOBY NA WYMINĘ MIĘDZYNARODOWĄ w Czerniowcach,

której współorganizatorem jest Transformator Kultury.

Temat:  historia mówiona, multikulturalizm
Efekt:  przedstawienie teatralne w przestrzeleni miasta
Czas:  5 SIERPNIA 2012 (3 tyg.)
Uczestnicy:  18-26 lat z czterech krajów (21 osób)
Koszt:  koszty pobytu pokrywają organizatorzy, uczestnicy pokrywają 30% kosztów podróży do Czerniewców + 50 zł wpisowego.

Zainteresowanych proszę o kontakt: biuro@transformatorkultury.org.pl