Fundusz stypendialny – Młodym na start

Fundusz stypendialny „Młodym na start” to inicjatywa mająca na celu wsparcie młodych ludzi w rozwijaniu ich umiejętności.  Główną ideą Stypendium jest wyposażenie młodych w odpowiednie narzędzia, które umożliwią im realizację ich pasji- rower dla przyszłego kolarza czy mikroskop dla przyszłego biologa. W ramach Stypendium nie chcemy pomagać my chcemy inwestować w młodzież, w taki sposób aby owocowało to na przyszłość w postaci wzrostu ich aktywności czy wyborze właściwego zawodu.